För oss som bor här

Att tänka på för oss som bor i Röda stan

Alla våra hus är kulturminnesmärkta, vilket innebär en del restriktioner. Till exempel:

  • Huset måste målas med Falu rödfärg.
  • Runt fönstren får man använda vit eller grön färg.
  • Det ska finnas en häck eller ett staket runt tomten.
  • Inga paraboler får sättas upp.
  • Ingen trätrall ska användas, utan använd gårdsgrus.
  • Tänk på att plantera växter som fanns förr i tiden i trädgården.

Allt detta för att vi ska kunna bevara den fina kulturen från 1918.

I planbeskrivningen som tagits fram av Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, och som trädde i laga kraft 2004-03-02, kan man läsa mer om de bestämmelser som gäller för området. Syftet med planen är att säkerställa de arkitektoniska och kulturhistoriska värdena i Röda stan. På plankartan visas det område som berörs av bestämmelserna.

Planbeskrivning tillhörande detaljplan för kvarteret Lapparen med flera fastigheter (“Röda stan”)
Plankarta Röda stan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>