Om området

Röda stan är en stadsdel i Norrköping, vid västra delen av Norra Promenaden.

Vi som bor i Röda Stan har ett gemensamt intresse att bevara områdets karaktär och egenart, samtidigt som förändringar sker allt eftersom behoven växlar med tiden. Vi är stolta över att alla hus i området bedöms som ”byggnad av stort värde” i översiktsplanen från år 2004.

Med skriften Välkommen till Röda stan vill vi ge en kort vägledning om några av de bestämmelser som finns för att säkerställa de arkitektoniska och kulturhistoriska värden som finns i denna speciella trädgårdsstadsmiljö. Här finns information om vad som gäller både beträffande husens utsida och trädgårdarnas utformning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>